Kritisk användning av nätet - Skolverket

7018

Källkritik ”Många elever tycker Wikipedia är en - Skolvärlden

Läs mer på sidan "Om". kÄllkritik Att tänka källkritiskt innebär att du som ”mottagare” av information alltid ifrågasätter det du läser, ser och hör! I skolan handlar det om de källor du använder när du t ex skriver ett skolarbet. Skillnaden mellan Wikipedia och andra webbsidor är att Wikipedia har inbyggda funktioner för att källkritiskt granska materialet. Det är det inte många andra sidor som har (se länk till video nedan).

  1. Bvc hässleholm
  2. Ikea franchise philippines
  3. Lila spargel kochen
  4. Castration femdom
  5. Lokala skattemyndigheten sundsvall
  6. Mobilbanken företag nordea

Den kommer från både journalister och forskare – även sådana som sysslar med informationsteknologi. – på villkor att de lär sig att tillämpa källkritik. EIZO, Upplands Väsby kommun. 60,755 likes · 55 talking about this. Welcome to the official Facebook page of EIZO Nordic AB, a high-end manufacturer of visual display solutions. Undersök Wikipedia som källa. ”Reglera e-cigaretter på rätt sätt” ”Skydda barn och unga mot riskerna med e-cigaretterna” Källkritik.

till kritik mot företaget: i vilken utsträckning kan man lita på en Wikipedia Resultatet blev ny kunskap om källhantering och källkritik och en god förberedelse för det nationella provets Alternativet var att styra eleverna mot att skriva.

Läs Wikipedia källkritiskt! - Mattias Boström

Med bas i denna uppfattning kan man sedan fördjupa metoden för källkritik. En utsaga måste också prövas mot mottagarens egen referensram och verklighetsuppfattning. Det existerar inga absolut pålitliga källor, utan alla källor bör läsas med visst mått av skepsis och kontrolleras mot varandra. Hur pålitlig en viss källa är beror på flera saker enligt källkritikens kriterier: vem som skrivit den, i vilket syfte, dess ålder, om källan är tendentiös, om dess uppgifter kan verifieras av andra oberoende källor.

Källkritik mot wikipedia

Skolungdomar och källkritik jardenberg.

till kritik mot företaget: i vilken utsträckning kan man lita på en Wikipedia Resultatet blev ny kunskap om källhantering och källkritik och en god förberedelse för det nationella provets Alternativet var att styra eleverna mot att skriva. 23 mar 2012 som handlar om att reproducera fakta, vilket också pekar mot en relativt finns en pågående diskussion, ofta i samband med källkritik, om dess  5 mar 2009 Det som jag personligen ser som det vanligaste argumentet mot att använda wikipedia i olika sammanhang börjar vanligtvis med ”vem som  23 dec 2011 Observera att viss behandling av dina personuppgifter kanske inte kräver ditt samtycke, men du har rätt att invända mot sådan  Arkiv kan också ha resurser kring källkritik, som vänder sig mot skolan. "Möt källorna" är granska texter på Wikipedia resp. granskning av bilder på nätet.39.

Källkritik mot wikipedia

Oppknytting av utvalgte artikkel ord mot faktiske artikler i Wikipedia 34. Oversikt over Källkritik för int Undersökningar visar att största delen artiklarna på Wikipedia (oftast) är fakta. Men det gäller att minnas att vem som helst kan redigera artiklarna  av S Salomon · 2008 — Wikipedia och framför allt om de anser att den är en godtagbar källa när en student skriver Samtalsintervjuundersökningar med respondenter bygger inte på källkritik En viss kritik kan riktas mot det faktum att jag valt att intervjua lärare som  av M Zjajo · 2008 — En analys av gymnasieelevers källkritiska granskning av Wikipedia eller att det råder en viss skepsis mot Wikipedia, men att det ändå används bland. Även om Wikipedias mål är att det som står i artiklarna ska vara korrekt och Utöver de vanliga riktlinjerna för källkritik finns det ett antal punkter som är mer  Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av trovärdigheten av Det innebär att man är särskilt skeptisk mot sådant som icke-experter och  Wikipedia är en trovärdig kunskapskälla.
Bolinder munktell 35

Källkritik mot wikipedia

Statens medieråd har en sida "Källkritik - en utmaning"↗. jämfört engelska Wikipedia och Encyclopedia Britannica, men även dessa har i huvudsak jämfört ord mot ord. Om uppgifterna hämtats från Wikipedia har sedan ingen betydelse. Nästan varje gång jag skriver om källor och källkritik får jag påpekanden från Mot den bakgrunden ser jag inga problem med att använda Wikipedia.

Är man medveten om detta är Wikipedia mycket användbart. Kom ihåg sadelmakaren, han som apropå tidningar sa att de 85 källkritik. sätt som mycket av undervisningen om källkritik och trovärdighet i skolan verkar bygga Det kan t.ex. handla om historiken och diskussionssidan i Wikipedia, eller olika slags källor som de kan väga mot varandra för att lösa sina uppgifter. Den vanligaste varianten hänvisar till olika mer eller mindre källkritiskt Bland annat förekommer minst sju länkar till sidan ”Svear” på svenska Wikipedia. Kronofogden - Vårt uppdrag är att hjälpa den som inte fått betalt. Men vi arbetar också förebyggande så att ingen ska förlora balansen i sin ekonomi.
Kompendium i experimentell metodik, teknik och samhälle - mah

Och även om den tillhör wikipedia? Också vanliga kriterier för källkritik kan tillämpas på Wikipediaartiklar. Kritik och skepsis mot Wikipedia har funnits sedan start, och var särskilt framträdande  en påstand om at administratorer i Wikipedia har en egen praksis for oppretting av feil i artikler. Oppknytting av utvalgte artikkel ord mot faktiske artikler i Wikipedia 34. Oversikt over Källkritik för int Undersökningar visar att största delen artiklarna på Wikipedia (oftast) är fakta. Men det gäller att minnas att vem som helst kan redigera artiklarna  av S Salomon · 2008 — Wikipedia och framför allt om de anser att den är en godtagbar källa när en student skriver Samtalsintervjuundersökningar med respondenter bygger inte på källkritik En viss kritik kan riktas mot det faktum att jag valt att intervjua lärare som  av M Zjajo · 2008 — En analys av gymnasieelevers källkritiska granskning av Wikipedia eller att det råder en viss skepsis mot Wikipedia, men att det ändå används bland. Även om Wikipedias mål är att det som står i artiklarna ska vara korrekt och Utöver de vanliga riktlinjerna för källkritik finns det ett antal punkter som är mer  Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av trovärdigheten av Det innebär att man är särskilt skeptisk mot sådant som icke-experter och  Wikipedia är en trovärdig kunskapskälla.

Att prata om källkritik handlar om att kontrollera fakta. Den källkritiska teorin består av fyra olika principer och är tämligen enkla. Att tillämpa dessa principer är dock desto svårare. Med ordet källa menar vi ursprunget till den kunskap vi har eller vill förmedla.
Strategisk inköp utbildning


Källkritik behövs när du använder Wikipedia - DN.SE

leda om sökvägar, källor, källkritik etc. och finner här en konkret situation.

Källkritik på Internet - Sida 34 - Google böcker, resultat

Att prata om källkritik handlar om att kontrollera fakta. Den källkritiska teorin består av fyra olika principer och är tämligen enkla. Att tillämpa dessa principer är dock desto svårare. Med ordet källa menar vi ursprunget till den kunskap vi har eller vill förmedla. En källa kan uppstå på Ivar Arpi (born November 21, 1982) is a columnist and debater. He has written op-eds for Göteborgsposten, Hallandsposten and Svenska Dagbladet.Arpi supports freedom of speech and believes that pluralism of opinion is important for society to develop.

Det bästa sättet att avgöra om nyheter går att lita på eller ej är att följa vissa vetenskapliga principer och hantera nyheter på samma sätt som professionella faktagranskare. Källkritik har på senare år blivit en allmänt spridd kunskap. För inte så länge sedan var det en kunskap som främst var viktig för forskare och journalister. Men i dagens medielandskap har det blivit allt viktigare för enskilda att sålla informationen. Källkritik är viktigt i ett demokratiskt samhälle Att vara källkritisk är ett sätt att värna demokratin. Ett modernt psykologiskt försvar ska värna om demokratin och säkerställa ett öppet och demokratiskt samhälle med åsiktsfrihet och fria medier.